Skogen vi ärvde

Författare: Maciej Zaremba
Utgiven: 2012-10
Förlag: Weyler förlag
ISBN: 9789185849987
Maciej Zaremba, som alltid haft en särskild blick för det ursvenska, skildrar det moderna skogsbruket, förvandlingen från skog till virkesåker. Han berättar om den oheliga alliansen mellan skogsbolag och myndigheter, människors fåfängliga kamp mot kalhyggen ända in på knuten, om en landsbygdsminister som tycker att äganderätten förklarar allt men framför allt om en rationalitet som inte är rationell. Sen 70-talet har varningarna hörts, i dag ersätts de sista naturskogarna av granplantager. Sverige ömsar landskap. Riksdagen tittar bort. Maciej Zaremba slår larm om vår tids största kulturomvandling.Reportaget om skogen publicerades ursprungligen, med undantag för en nyskriven text om skogsnäringen ur ett rent ekonomiskt perspektiv, i Dagens Nyheter i maj i år.Förord av Torgny Lindgren.
Read Now
Sorry, You have to Create a FREE ACCOUNT to continue Read or Download this Book Create My Account

Skogen vi ärvde

Maciej Zaremba, som alltid haft en särskild blick för det ursvenska, skildrar det moderna skogsbruket, förvandlingen från skog till virkesåker. Han berättar om den oheliga alliansen mellan skogsbolag och myndigheter, människors fåfängliga kamp mot kalhyggen ända in på knuten, om en landsbygdsminister som tycker att äganderätten förklarar allt men framför allt om en rationalitet som inte är rationell. Sen 70-talet har varningarna hörts, i dag ersätts de sista naturskogarna av granplantager. Sverige ömsar landskap. Riksdagen tittar bort. Maciej Zaremba slår larm om vår tids största kulturomvandling.Reportaget om skogen publicerades ursprungligen, med undantag för en nyskriven text om skogsnäringen ur ett rent ekonomiskt perspektiv, i Dagens Nyheter i maj i år.Förord av Torgny Lindgren.